แกลอรี่ภาพ  รวมประสบการณ์ดีๆที่เหลียวแล

 “Enjoy the inspiring experiences together”

(ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายทำที่เหลียวแลเพชรบุรี มีลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำและนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต)

คลาสเรียนอโรมา DIY

รวมกิจกรรมเอาท์ดอร์

ทะเลและหาดทรายหน้ารีสอร์ท  
หาดเล็กๆ ความสุขใหญ่ๆ

ทะเลสาป ด้านหลังติดรีสอร์ท

สระว่ายน้ำสไตล์ลากูน